Gå till huvudinnehållet

Sustainable touring opportunities in the Nordic - Baltic region

Nordic-Baltic ASSITEJ Network är ett regionalt nätverk som inkluderar Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Vår vision är att stärka scenkonsten för unga publik i den nordisk-baltiska regionen, dela bästa praxis för att inspirera andra, möjliggöra mer hållbara produktions- och programstrukturer för scenkonst för unga, samt göra ASSITEJ ännu mer synligt och relevant som en organisation, både inom vår region och annorstädes.

Detta panelsamtal syftar till att diskutera hållbara turné- och samarbetsmöjligheter i den nordisk-baltiska regionen - både för företag och enskilda konstnärer - nu och i framtiden. Hur bibehåller och utvecklar vi en internationell utbyten samtidigt som vi minskar klimatavtrycket?

Frågor som tas upp:

  • Varför regionalt? - Betydelsen av regionalt?
  • Den nordisk-baltiska berättelsen - Ett Nordisk-Baltiskt-varumärke?
  • Växande marknad? - Ökad regional tillgänglighet?
  • Hur hanterar vi det regionalt? Resor? Finansiering?
  • Hinder? - Språk?
  • Nordic-Baltic turnésamarbete? Showcase?

Deltagare: 
Geir Lindahl, Senior Adviser, Nordic Cultural Point
Indrė Šimeliūnė , Lithuanian Ministry of Culture
Måns Lagerlöf, Chairman, Bibu and Director, The Swedish Society for Nature Conservation
Tanja Turpeinen, General Manager, ASSITEJ Finland

Moderator: Jacob Teglegaard, Special consultant and mediator, Kulturens Analyseinstitut

Arrangör: Nordic-Baltic ASSITEJ Network 
Seminariet hålls på engelska.

Tid och plats

12:45 - 14:15