Gå till huvudinnehållet

Kinestetisk musikalitet i de yngsta barnens krigslek

Ebba Theorell, Stockholms Universitet, är disputerad i Estetiska ämnens didaktik med inriktning dans och film. Hon har under många år forskat kring de yngsta barnens krigslekar och undrat hur vi som vuxna ska förhålla oss till dem. En av de första iakttagelserna hon gjorde var att barnens intresse för rörelse verkade vara helt central i leken. Därför började hon filma och sedan analysera pojkars krigslek med hjälp av dansteori för att kunna förstå och förklara lekens rörelser på ett mer precist sätt.

I hennes presentation visas filmklipp och bilder från projektet som börjar specifikt i analys av krigslek men som sedan öppnar sig mot mer generella idéer och begrepp kring dans, lärande och rörelse. Och om hur vi som vuxna kan bli mindre dömande och mer intresserade av det nya som nya generationer skapar.

Medverkande: 
Ebba Theorell, Stockholms Universitet
Arrangör: Centrum för barnkulturforskning
Seminariet hålls på svenska.

Tid och plats

09:30 - 10:15

Speltid: 45 minutes