Gå till huvudinnehållet

BURN – Nu tar vi ungas delaktighet till nästa nivå

Att arbeta med referensgrupper och provpublik med unga under repetitionsprocessen är en självklarhet hos de flesta producenter av scenkonst för barn och unga i Sverige. Men varför inte även inkludera den unga målgruppen redan i skrivandeprocessen, till och med innan repertoarbeslut? Riksteatern släpper in BURN på BIBU för att inspirera fler vuxna att släppa in fler unga i det konstnärliga arbetet.

Hösten 23 startade Riksteatern Barn & Ungas Repertoarnätverk (BURN). Nätverket består av högstadieungdomar över hela landet med ett särskilt intresse för scenkonst. De träffas regelbundet digitalt tillsammans med konstnärer och andra representanter från teatern och diskuterar den kommande tilltänkta repertoaren. Nu kommer flera av dem från olika delar av landet för att träffa er på BIBU. Tillsammans med Beatrice Sehlin Letfors som leder arbetet med nätverket, och Malin Axelsson, konstnärlig ledare för Riksteatern Barn & Unga, bjuder BURN på både inspiration och handfasta verktyg för hur ni kan göra unga delaktiga på fler och nya sätt i era verksamheter.

Medverkande: 
Malin Axelsson – Konstnärlig ledare, Riksteatern Barn & Unga
Beatrice Sehlin Letfors – Koordinator, Riksteatern Barn & Unga
Amanda Salo – Burndeltagare 15 år, Örebro
Mivalie Hasselqvist Rae – Burndeltagare 13 år, Visby
Burndeltagare TBD

Arrangör: Riksteatern
 

Tid och plats

12:45 - 13:45

Speltid: 60 minutes