Gå till huvudinnehållet

Att spara och bevara ögonblickets konst

Här och nu skapas framtidens historia om scenkonst för barn och unga! Scenkonst är ögonblickets konst, varje föreställning är unik i mötet med publiken. Musik-och Teaterbiblioteket och Scenkonstmuseet har det nationella uppdraget att spara och bevara scenkonsten för framtidens museibesökare, forskare, scenkonstnärer och andra intresserade. Hur? Är det ens möjligt? Vad blir kvar när föreställningen är över?

Musik-och Teaterbiblioteket och Scenkonstmuseet presenterar sina verksamheter och bjuder in till ett samtal om scenkonstens bevarande, med scenkonstnärer, forskare och framtida donatorer. Kanske är du en av dem?

Medverkande:
Lena Gustafsson, teaterarkivarie, och Kajsa Sandström, dansarkivarie, Musik-och teaterbiblioteket
Malin Karlsson, intendent, Scenkonstmuseet
Martha Vestin, regissör, grundare av och tidigare konstnärlig ledare för Friteatern
Claire Parsons, koreograf, konstnärlig ledare, Claire Parsons Co
Rebecca Brinch, fil.dr. teatervetenskap, Stockholms universitet

Arrangör: Musik-och teaterbiblioteket och Scenkonstmuseet, Statens Musikverk 
 

Tid och plats

10:30 - 11:30

Speltid: 60 minutes