Go to Main Content

Scenkonstbiennal för barn, unga och dig

En annonsering efter ny verksamhetsledare för Bibu AB

Bibu AB söker ny verksamhetsledare/VD. Se nedan.

Bibu är Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst för en ung publik - en arena där alla vi som arbetar med barn, unga, scenkonst och kultur samlas varannan vår för att uppleva och diskutera den viktiga scenkonsten för barn och unga. 

Aktuellt

Mer från Bibu