Gå till huvudinnehållet

Walk and Talk: Diversity and accessibility in the performing arts for young audiences

Folk i siluett går på en gata med byggnader på båda sidor.
Foto NBAN

Promenader och samtal underlättar ett informellt möte på personlig nivå och hjälper till att öka tankarnas och kreativitetens flöde genom att promenera. Alla festivalbesökare är välkomna att delta.

Promenaderna och samtalen äger rum på gatorna i Helsingborg och leds av medlemmar i det nordisk-baltiska ASSITEJ-nätverket. Torsdagens promenad kommer att fokusera på temat mångfald och tillgänglighet inom scenkonsten för unga publiker.

Vi samlas på morgnarna i festivalens lobby. Det kan finnas flera små grupper som går. Varje grupp kommer att ledas av en medlem i det nordisk-baltiska ASSITEJ-nätverket.

Rutterna är tillgängliga för alla.

Samtalet hålls på engelska

Arrangör: Nordic Baltic ASSITEJ Network

Tid och plats

09:30 - 10:15