Gå till huvudinnehållet

Vi gör det ändå, eller bara om vi får bidrag?

- En trendspaning över vilka föreställningar som produceras och varför, vilka föreställningar man väljer att se och varför, men också vilka föreställningar som fattas.  

Inför varje produktion har ett beslut fattats. Någon eller några har haft en anledning varför de valt att just den berättelsen, det uttrycket, det konceptet ska iscensättas. Bakom beslutet ligger ett komplext nät av behov, tankar och känslor, för att inte tala om vad som kan bära sig ekonomiskt. 

Inför varje skolbokning har också ett beslut fattats. Bland många möjliga kulturaktiviteter har någon (en lärare, en rektor, en kultursamordnare) fattat ett beslut att just den här föreställningen är vad som ska spelas för de här barnen. Bakom det beslutet kan ett lika komplext nät av anledningar finnas, men också vad man har råd med och vad som är tillgängligt en onsdag i oktober. 

Med utgångspunkt i två roller, teatern och skolan, vill vi prata om de här besluten. Vilka föreställningar som produceras och varför, vilka föreställningar man väljer att se och varför, men också vilka föreställningar som fattas. Vi vill lyssna till resonerandet kring besluten och se om vi hittar både trender och konsekvenser med hopp om att nå ända fram till frågan om vilken värld scenkonsten i skolan speglar och vilken värld den skapar. 

Medverkande: Judit Benedek, Regissör Teater De Vill, Stockholm 
Anna Ehnsiö‚ Konstnärlig ledare Totalteatern, Arvika 
Katarina Weidhagen, kultursamordnare i Nacka 
Moderator: Teatercentrum 
Arrangör: Teatercentrum 

Tid och plats

12:30 - 14:00