Gå till huvudinnehållet

Ta hand om dig! En kartläggning om psykisk hälsa inom scenkonsten

Scensverige presenterar rapporten "Ta hand om dig!" som bygger på djupintervjuer med yrkesutövare i olika funktioner inom scenkonsten, med fokus på psyskisk hälsa och 
självledarskap i yrkeslivet. Ett samtal där vi gemensamt reflekterar över rapportens resultat. 
Vilka lärdomar kan kartläggningen ge oss och hur kan vi arbeta vidare? Rapporten togs fram 
inom ramen för projektet “Ta hand om dig!” som genomfördes under 2022 och 2023 med 
projektbidrag för branschfrämjande insatser efter pandemin från Kulturrådet. 

Läs mer på Scensveriges hemsida.

Medverkande: 
Stefan Hansen, VD, Unga Klara 
Ulricha Johnson, verksamhetschef, Scensverige 
Mikael Wranell, dramaturg och projektledare 
Catharina Bergil, enhetschef för scenområdet på Högskolan för scen och musik i Göteborg 
Isak Nordström, skådespelare och Fackförbundet Scen & Films Normkreativa arbetsgrupp 
Alexandra Söderqvist, student på skådespelarprogrammet, Teaterhögskolan i Malmö

Arrangör: Scensverige
 

Tid och plats

14:00 - 15:15

Speltid: 75 minutes