Gå till huvudinnehållet

Samtal om devising och bilddrivet berättande

Hur kan vi använda devising för att skapa en större mångfald av berättelser och vad händer när vi placerar bilden i centrum för vår berättelse? Det här seminariet tar avstamp i panelmedlemmarnas erfarenheter av att arbeta undersökande med bilden i fokus och vad detta ger till oss som skapar föreställningen och till vår publik.

Sverige har en stark tradition av textbaserad teater, framförallt på vuxensidan. Som en följd av att tidigare givna strukturer ifrågasätts och breddas inom vår bransch ser vi emellertid fler och fler audiovisuellt drivna berättelser, i vilka det talade språket antingen är likställt med de andra uttryckssätten eller helt enkelt frånvarande. Devising i sin tur är en processorienterad arbetsmetod som, genom att betona allas deltagande, ger plats åt flera perspektiv och synsätt samtidigt. Devising lämpar sig väl för att skapa i dialog med barn och unga och för att låta mellanrummen mellan tanke och handling påverka narrativet.

Panelen består av några av landets främsta skapare av bilddrivna berättelser: Anne Jonsson, regissör och konstnärlig ledare på Teater tre, Hedvig Claesson, husregissör på Unga Malmö Stadsteater och Charlie Åström, frilansande ljusdesigner och tidigare lektor vid SKH, och leds av Linn Henriksson Strååt, frilansande scenograf och kostymdesigner. Tillsammans vill vi samtala kring arbetsmetoder, överraskningar, svårigheter, lust, barnpubliken och hur hela vår kropp tar emot en föreställning. 

Välkomna!

Medverkande: 
Anne Jonsson, regissör och konstnärlig ledare på Teater tre
Hedvig Claesson, husregissör på Unga Malmö Stadsteater 
Charlie Åström, frilansande ljusdesigner och tidigare lektor vid SKH 
Panelledare: Linn Henriksson Strååt, frilansande scenograf och kostymdesigner

Arrangör: Linn Henriksson Strååt, frilansande scenograf och kostymdesigner
 

Tid och plats

14:00 - 15:30