Gå till huvudinnehållet

Kan scenkonst och drama motverka radikalisering?

Vi får ständiga rapporter om ungas minskade tillit samhället, framtiden och demokratin som styrform. Vi hör om psykisk ohälsa, kriminalitet och radikalisering. Allt hänger ihop och kan sammanfattas i vår känsla av sammanhang, KASAM.

KASAM är ett mått på psykisk hälsa – ju starkare KASAM desto högre välbefinnande och desto starka skyddsfaktorer, vilket fungerar som ett vaccin mot antidemokratiska tankemönster och andra destruktiva beteenden. Att aktivt arbeta för att öka känslan av sammanhang är ett demokratistärkande arbete och ett hälsofrämjande arbete.

Maria Bolme arbetar på Fryshuset i Stockholm och har utvecklat metoden Vi Gör Demokrati och den digitala metodhandboken ViGörDemokrati.se.  En plattform som stöttar skolan att uppfylla sitt demokratiuppdrag där estetiska processer är en kärnkomponent. 

Maria berättar om metodens syfte och koppling till avhopparverksamheten Exit. Vi får se hennes animerade kort-dokumentär Vänd oss inte ryggen, en film som bygger på intervjuer med föräldrar till unga aktiva i nynazistiska organisationer. Vi får även ta del av ett framträdande från Fryshusets interreligiösa verksamhet Tillsammans för Sverige. En verksamhet som utbildar unga att skriva och framträda sina egna storys utifrån kulturell/religiös bakgrund.

Medverkande: Maria Bolme, samhällsvetare och filmare Ung Storyteller från Fryshuset
Arrangör: Fryshuset

Tid och plats

09:30 - 10:30

Speltid: 60 minutes