Gå till huvudinnehållet

”De där klyftorna. Det ska inte riktigt vara så.” Migrationstematik och ungas samhällskritik.

Teater med migrationstematik väcker känslor och skapar reflektioner om samhället och dess orättvisor. I forskningsprojektet Att gestalta migration framkommer att en del av den stigmatisering och exkludering som unga i miljonprogrammen upplever har att göra med att inte bli sedda eller hörda på sina egna villkor. För antingen blir de helt enkelt osynliggjorda eller enbart synliggjorda som problem – men teater har en potential att öppna rum för reflektion, kritik och hopp om förändring.

I forskningspresentationen får vi ta del av den samhällskritik som den unga publiken formulerar. De har gemensamt att de bor i stigmatiserade områden och har mött teaterföreställningar som gestaltar verkliga erfarenheter.

Medverkande:
Anna Lund, professor i sociologi
Ylva Lorentzon, lektor i barn- och ungdomsvetenskap
Rebecca Brinch, forskare i teatervetenskap
Samtliga vid Stockholms universitet. 

Arrangör: Centrum för barnkulturforskning
 

Tid och plats

14:15 - 15:00

Speltid: 45 minutes