Gå till huvudinnehållet

Cirkus Think Tank

Cirkus skrivs in i kulturplaner, efterfrågan är stor bland publiken och barn & unga vill träna och möta cirkus i olika former. Men vad är just cirkusens särart och normer? Hur värnar vi dem, istället för att kanske omedvetet fösa in cirkusen i en dans- eller teaternorm? 

Den mesta cirkus skapas t.ex för en målgrupp som bäst beskrivs "Alla åldrar" - på riktigt! - men kategoriseras efter snävare åldersgrupper för att strukturer och kommunikationer är uppbyggda så. Vilket ofta blir fel för cirkusen. Vad innebär det för kommunikation och publikförståelse att en föreställning riktas till barn och unga respektive för alla åldrar?  
Vi vill skapa ett forum för inspiration och tankar kring förväntningarna och utmaningarna med att arrangera cirkus. Där vi kan synliggöra cirkus och skapa dialog mellan arrangörer, bidragsgivare, faciliatörer och cirkusutövare. Ett rum där spridda erfarenheter och synvinklar finns representerade och där åsikter och perspektiv ges plats. Som avsändare från Cirkusen vill vi – Karin Skierus, Cirkuskonsulent Västra Götaland; Sara Ellström, Cirkus i Väst; Lena Stockhaus, Cirkus Cirkör och Kiki Mukkonen, Subtopia – öppna upp ett forum för fria samtal. 

En Think-tank för reflektioner och inspiration kring cirkus som konstform. 

Medverkande: 
Clara Norman – Verksamhetsledare pedagogik och träning Cirkus Cirkör 
Sara Ellström – Verksamhetsledare Cirkus i Väst 
Karin Skierus – Cirkuskonsulent Västra Götalandsregionen 
Christina Simpson – Verksamhetsledare Cirkuscentrum 

Arrangör: Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen, Cirkus i Väst, Cirkus Cirkör, Subtopia och Cirkuscentrum

Tid och plats

16:15 - 17:45

Speltid: 90 minutes