Gå till huvudinnehållet

Hållbart turnerande genom nordisk-baltiskt nätverkande!

En stiliserad karta av de nordiskt-baltiska länderna
Läs mer om bibu 2024!

bibu 2024 kommer ha ett nordiskt-baltiskt fokus; genom föreställningar, seminarier, workshops och möten vill bibu stärka samarbeten, nätverk och lokala internationella turnéer. Beslutet att fokusera på det nordiskt-baltiska området föddes ur en vilja att utveckla mer hållbara turnémodeller och visa upp den fantastiska barn- och ungdomsscenkonsten i regionen. 

En konstform som utgår från live-framträdanden kommer alltid behöva balansera sitt klimatavtryck och behovet att nå ut med föreställningar till andra platser. Under vintern 2022 åkte bibu-teamet till Showcase-festivalen i Oslo för att träffa de nordisk-baltiska ASSITEJ-centren och presentera sin vision för en mer hållbar internationell mötesplats. Bland de närvarande fanns Tanja Turpeinen från finska ASSITEJ.

“Jag har tänkt att man borde stoppa festivaler. De är ohållbara och känns inte vettiga. Fast det är de! [….] De är viktiga för demokratin. När man sätter samman folk och ger dem en plats med utrymme för inspiration och nätverkande så händer det saker du inte förväntade dig!”

Genom att ge utrymme till våra grannländer att visa sitt arbete hoppas bibu kunna stärka mer lokala internationella turnéer där vi kan utnyttja både likheter och skillnader. De nordiska länderna har liknande politiska system och samhällen, men också stora historiska skillnader och olikheter inom scenkonstpraktik för barn och unga.  Genom att även bjuda in Baltikum inkluderar vi länder vars moderna historia har helt andra förtecken. 

“Jag var precis på en festival i Litauen och flera av föreställningarna tog upp ockupationstiden. Det var inte länge sen. Bara en generation,” säger Turpeinen.

Att stärka samarbetet inom Norden och Baltikum skapar inte bara möjligheten för fler turnéer för grupper från området; det gör också att vi kan ta tillvara på långväga besök bättre. 

“Det finns ingen gräns för möjliga samarbeten. Kanske kommer en föreställning till Sverige och de konstnärerna kan fortsätta till ett residens i Finland? När de redan är så nära?”

bibu 2024 kommer ta inspiration från biennalens tidigare erfarenhet av att agera värd för ASSITEJ Artistic Gathering och det norska showcaset Norway Now. Efter ett strålande mottagande från det nordisk-baltiska ASSITEJ-nätverket kommer biennalens internationella program att enbart bestå av nordisk-baltiska föreställningar. Det kommer dessutom finnas seminarier och showcase kopplade till de olika länderna.

“För oss är det en möjlighet att stärka vår position som en internationellt relevant festival samtidigt som vi deltar i att ge vår konstform en mer hållbar framtid,” säger bibus verksamhetsledare Niklas Borefors

 

Vill du föreslå en Nordisk-Baltisk barn- eller ungdomsföreställning som borde visas på bibu 2024?
Föreslå den till den internationella uttagningskommitteen!

Publicerad: 2023-04-25