Hoppa till huvudinnehåll

Våra ägare

Bibu - nationell scenkonstbiennal för barn och unga AB ägs till lika delar av Svenska ASSITEJ och Teatercentrum.

Svenska ASSITEJ

Svenska ASSITEJ är en del av det internationella nätverket ASSITEJ International som består av 80 medlemsländer världen över. ASSITEJ arbetar med och för barn och ungdomars rätt till god scenkonst i alla dess former.

Vi arbetar för våra yngsta medborgares rätt till god scenkonst som ställer frågor och ger perspektiv. Vi tror på en konst skapad med hjärta och hjärna som ger barn och unga möjligheter att växa och utvecklas i en positiv, empatisk och sann humanistisk anda.

Vi anser att vi genom internationellt arbete kan flytta fram barn- och ungdomsteaterns position i såväl vår omvärld som i vårt eget land. Genom internationella utblickar kan vi bättre se våra egna möjligheter och svårigheter. Att vara en del av en internationell rörelse innebär perspektiv på det nationella arbetet. Genom internationellt utbyte kan vi bidra till förståelsen för kulturella och sociala olikheter.

Teatercentrum

FRI TEATERKONST /// Om en professionell teater inte ägs eller styrs av någon utanför teatern, då är den fri. Den bestämmer själv. Teatercentrum är den fria teaterkonstens företrädare i Sverige. Vi ska vara en stark röst för de grupper, individer och konstellationer som utövar fri teaterkonst.

HELA TIDEN /// Varje månad spelas över ett och ett halvt tusen teaterföreställningar i Sverige. Var tredje framförs av en fri teater. Teatercentrum ska stärka och synliggöra den fria tredjedelen. Det är våra medlemmars behov som vägleder oss.

ÖVERALLT /// Det finns många fria teatrar i alla delar i Sverige och det finns många som turnerar i hela landet. Teatercentrum organiserar de flesta, det vill säga ett 90-tal fria teatrar. Det ger oss både styrka och bredd.

VERKSAMHET /// Våra medlemmar är verksamma i hela landet, på egna teatrar och omfattande turnéer. Tillsammans erbjuder de en repertoar som täcker alla genrer för alla åldrar. Sammanlagt spelar våra medlemmar över 11 000 föreställningar per år för mer än 680 000 personer.

  • Vi sprider kunskap om våra medlemmars verksamhet och repertoar genom nätverk och samverkan med arrangörer, skola, kulturförvaltning m.fl,
  • Vi arrangerar festivaler, utbudsdagar och många andra former av mötesplatser för arrangörer och producenter.
  • Vi driver ett kulturpolitiskt opinionsarbete genom seminarier, nätverk, Utspel och samverkan inom branschen.
  • Vi erbjuder kompetensutveckling genom kurser, seminarier, medlemsforum, nätverk inom teaterbranschen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.