Hoppa till huvudinnehåll
Bibu AB:s styrelse, november 2016.

Bibu AB:s styrelse, november 2016. Lisbeth Morin (ordförande 2013-2019), Anders Widell, Anna Berg, Bengt Andersson, Christina Degerström (har sen sep 2018 ersatts av Lena Gustafsson), Astrid Assefa och Niklas Hald. Fotograf: Fredrik Sjöberg.

Styrelse

Organisation & Styrelse

bibu är ett samarbete mellan Svenska ASSITEJ och Teatercentrum som 2007 bildade Bibu - nationell scenkonstbiennal för barn och unga AB.

I styrelsen sitter representanter från de båda grundande organisationerna. Sedan april 2019 är Måns Lagerlöf ordförande. 

Övriga ledamöter: Anders Widell (vice ordförande Bibu AB) (Teatercentrum), Anna Berg (ASSITEJ), Astrid Assefa, Bengt Andersson (ASSITEJ), Lena Gustafsson (Teatercentrum) och Niklas Hald. 

Den praktiska planeringen och genomförandet av biennalerna sköts av ett kansli som har sitt kontor i Helsingborg. Arbetet leds av Ingrid Fransson, VD/verksamhetsledare.

Svenska ASSITEJ är den svenska grenen av det internationella nätverket ASSITEJ International. Nätverket omfattar ett 80-tal länder världen över och arbetar med och för barns och ungdomars rätt till god scenkonst i alla dess former. Läs mer om Svenska ASSITEJ.

Teatercentrum organiserar den fria, professionella teaterkonsten i Sverige och har runt 75 medlemsteatrar spridda över hela landet. Läs mer om Teatercentrum.

Måns Lagerlöf, foto: Maryam Barari

Måns Lagerlöf

ordförande, Bibu AB

bibu är i mina ögon en avgörande arena för att stärka den konstnärliga scenkonsten för barn och unga.

Niklas Hald

Niklas Hald

styrelseledamot, Bibu AB

bibu är viktigt för mig därför att mycket av scenkonsten för barn och unga äger rum i det fördolda.