Hoppa till huvudinnehåll

Mål och syfte

bibu är en nationell och internationell scenkonstbiennal för barn och unga. bibu erbjuder biennalbesökarna scenkonst från hela världen som är såväl stark, innovativ, nyskapande, experimentell som traditionell. bibu visar föreställningar från hela scenkonstområdet och är en inspirationskälla för alla som arbetar med scenkonst för barn och unga. 

Syftet med Bibu AB:s verksamhet är att utgöra en plattform för scenkonst som vänder sig till barn och unga. Fokus är synliggörande och statushöjning inom området. Detta arbete manifesteras fråmst genom att Bibu AB arrangerar och genomför biennalen bibu.

Våra ägare Svenska ASSITEJ och Teatercentrum formulerar en vision inför varje bibu.

Välkommen att läsa våra måldokument!

Vi arbetar efter Statens Kulturråds och Region Skånes kulturplaner.

Nedladdningsbara filer